VN somber over vroegere Sovjet-Unie

GENÈVE, 22 APRIL. De meeste landen in Oost-Europa zullen ook dit jaar weer een aardige economische groei beleven, maar de drie grootste erfgenamen van de voormalige Sovjet-Unie blijven problemen houden. In Rusland zou een stablisering al winst betekenen, in Oekraïne blijft hoogstwaarschijnlijk de diepe economische depresssie voortwoekeren, terwijl in Kazachstan de groei maar net boven het nulpunt zal uitkomen.

Dat staat in de vandaag naar buiten gebrachte ramingen van de Europese Economische Commissie (ECE) van de Verenigde Naties (VN). De Baltische staten, die eveneens tot de Sovjet-Unie behoorden, kunnen daarentegen opnieuw rekenen op een bescheiden groei.

In Oost-Europa zijn de vooruitzichten duidelijk beter dan in de voormalige Sovjet-staten. Tsjechië, Polen en Slowakije, die het afgelopen jaar een economische groei van achtereenvolgens 4,4 procent, 6,0 procent en 6,9 procent beleefden, zullen in het lopende jaar een “bescheiden groeivertraging” meemaken.

Daarentegen kunnen Hongarije, waar de economische bedrijvigheid in 1996 met niet meer dan 0,5 procent toenam, en Slovenië, dat een opleving van 3,5 procent noteerde, in 1997 hogere groeicijfers tegemoet zien.

De probleemlanden in deze regio zijn volgens de ECE ook dit jaar Roemenië en Bulgarije, die beide het afgelopen jaar met “drastische economische tegenslagen” te kampen hadden. De Zuidoost-Europese staten zullen opnieuw een economische achteruitgang te verwerken krijgen. (Reuter/AFP/DPA)