Zusters

Mijnheer Heldring: Heeft u het ook altijd over mijn 'broeders' (gesteld dat u deze heeft?) zo nee - niet het hebben van - maar 't niet 'broederen', waarom dan vallen over het gebruik van 't woord 'zussen'? (NRC HANDELSBLAD, 11 april)

Dat vroeg ik mij af gedurende uw polemiek. Zussen en broers is eigentijdse dagelijkse taal. Zusters en Broeders klinkt in mijn oren Kerktaals - hoofs - zelfs 'hoofdig' èn met hoofdletters te schrijven. Komt op mij ook wat Camera Obscura-achtig over (of was 't Sara Burgerhart?) - met andere woorden: een ietsje pietsje hypocriet.