Unanieme steun 'commissie-Dutroux'; België besluit tot hervorming politie

BRUSSEL, 19 APRIL. Het Belgisch parlement heeft gisteren unaniem het rapport van de parlementaire 'commissie-Dutroux' aangenomen. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor hervorming van politie en justitie.

De Franstalige liberalen verzetten zich tot het laatste moment tegen de geïntegreerde politie die de 'commissie-Dutroux' bepleit, maar hun amendement voor behoud van meerdere politiediensten werd weggestemd.

Premier Dehaene verklaarde dat de regering de conclusies van de 'commissie-Dutroux' onderschrijft. Hij beloofde een speciale ministerraad over de hervorming van de politie, vóór de zomervakantie. Stelde de premier zich eerder deze week nog terughoudend op ten aanzien van samenbundeling van de politie, gisteren verklaarde hij dat de regering de aanbeveling steunt voor “een geïntegreerde politiezorg op twee niveaus gestructureerd”. Om een einde te maken aan de politie-oorlog stelt de 'commissie-Dutroux' voor rijkswacht, gemeente- en gerechtelijke politie samen te voegen.

De Franstalige socialisten en christendemocraten zwakten gisteren hun aanvankelijke kritiek op een geïntegreerde politie af. Maar de voorzitter van de Waalse liberale partij PRL, Louis Michel, bleef zich verzetten. Hij waarschuwde voor een eenheidspolitie die kan uitgroeien tot een staat in de staat. In zijn slotverklaring waarschuwde de voorzitter van de 'commissie-Dutroux', Marc Verwilghen, dat vóór het rapport stemmen betekent vóór een geïntegreerde politie stemmen. “Wie tegen is, moet nu tegen stemmen.” Hij kreeg een lang en Kamerbreed applaus, met uitzondering van de PRL.

Het verzet van de Franstalige liberalen, niet alleen tegen een geïntegreerde politie, maar ook tegen het ontbreken van kritiek op verantwoordelijken in politiek en bij de rijkswachttop, wordt verklaard uit de traditie die de PRL heeft als 'magistratenpartij'. Binnen de partij zou verontwaardigd zijn gereageerd op de harde aanpak van individuele magistraten door de 'commissie-Dutroux'.

Ook in de magistratuur zelf is verzet tegen het aanwijzen van individueel verantwoordelijken. De syndicale associatie van magistraten heeft laten weten “diep gekwetst” te zijn door de veroordeling van de Brusselse procureur Benoît Dejemeppe, die volgens de 'commissie-Dutroux' niet voldoet aan de vereisten om zijn korps te leiden. In Luik verklaarde gisteren de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, Robert Bourceau, dat hij onderzoeksrechter Martine Doutrèwe niet zal straffen. De 'commissie-Dutroux' verwijt Doutrèwe nalatigheid in het onderzoek naar de vermoorde meisjes Julie en Mélissa.

Commissievoorzitter Verwilghen veroordeelde de “verkrampte reactie” van de parketten. Minister Stefaan De Clerck (Justitie) verklaarde dat hij gisteravond nog brieven zou sturen naar de verantwoordelijken van de in het rapport bekritiseerde personen. Maar zijn bevoegdheid om tegen magistraten op te treden is beperkt.

Het debat werd vanaf de perstribune nauwlettend gevolgd door Jean-Denis Lejeune, de vader van de vermoorde Julie. Na de stemming feliciteerde hij commissievoorzitter Verwilghen. “Deze unanimiteit is uitzonderlijk. Er is echt iets in beweging gezet.” Maar Lejeune beloofde ook de politiek nauwlettend te blijven volgen. “We blijven druk uitoefenen. We zetten de strijd voort.” De 'commissie-Dutroux' zal de komende maanden onderzoeken of Marc Dutroux en andere verdachten in de zaak van verdwenen kinderen bescherming hebben genoten.