Uitstel van gesprekken Nrd-Korea

NEW YORK, 19 APRIL. Noord-Korea is gisteren niet in staat gebleken de onderhandelingen in New York met delegaties uit Zuid-Korea en de VS te hervatten. De besprekingen werden uitgesteld tot vandaag, maar het was gisteren nog maar de vraag of de Noordkoreanen dan wel zouden komen opdagen.

De gesprekken zijn bedoeld om het formele antwoord van Noord-Korea te horen op het al een jaar oude Amerikaanse voorstel om 'vier-partijen' gesprekken te beginnen over een vredesovereenkomst tussen de beide Korea's. Ook de VS en China zouden daarbij betrokken moeten worden. Afgelopen woensdag werd een eerste gepreksronde gehouden en bij aanvang daarvan toonden leden van de verschillende delagaties zich nog uiterst optimistisch over de afloop. Gisteren kwamen de Noordkoreaanse afgevaardigden evenwel niet opdagen. Zij zeiden te wachten op instructies uit Pyongyang. Na een dag wachten werd besloten het vandaag opnieuw te proberen.

De VS en Zuid-Korea hebben Noord-Korea voorgesteld om samen met China, de Koreaanse Oorlog (1950-1953) formeel te beëindigen. Een staakt-het-vuren maakte destijds een einde aan de vijandelijkheden, maar tot nu toe is een vredesverdrag uitgebleven. Beide partijen staan al tientallen jaren zwaar bewapend en met grote aantallen militairen tegenover elkaar aan beide zijden van de demarcatielijn. Uit Noord-Korea komt steeds meer berichten over hongersnood. (Reuter, AFP)