Tuinbouw

'Champignon wordt merkprodukt', schrijft Bram Pols (NRC HANDELSBLAD, 10 april). Hij heeft het over de “erosie die de tuinbouw heeft getroffen”. Bedoelt hij met deze erosie, dat de tuinbouwsector is ingestort - zoals hij enkele regels eerder zegt? Wel, hij onderbouwt dit niet echt en hij kan dit ook niet, want het is gelukkig niet waar.

Hij moge dan wel verwijzen naar de vermindering van het aantal veilingen van 88 naar 20 in de loop van 25 jaar, maar dit zegt alleen maar iets over schaalvergroting en niets over omzetten. Weliswaar zijn die omzetten iets verminderd, maar hij heeft het alleen over groenteveilingen en niet over de bloemenveilingen, welker omzetten sinds 1970 enorm zijn gestegen.

Ook uit de daling van het aantal telers van vollegrondgroenten tot ongeveer een derde mag geen erosie van de tuinbouw worden afgeleid. Ook in de varkens-, pluimvee- en melkveehouderij doen zich dergelijke dalingen voor. Dit laatste is een algemene ontwikkeling die op zichzelf te betreuren is, maar die niet inhoudt dat deze sectoren ingestort zijn.

Volgens Pols gaan in het Westland bedrijven aan de lopende band failliet. Dit is veel te sterk uitgedrukt, zeker voor het laatste anderhalf jaar. Bovendien is hiermee niet de werkgelegenheid van 100.000 mensen in het geding, want een bedrijf dat failliet gaat wordt meteen door een ander overgenomen.