Restant Muur afgebroken

BERLIJN, 19 APRIL. Bulldozers hebben gisteren zestien meter van het restant van de Berlijnse Muur met de grond gelijk gemaakt. Dat gebeurde vrijwel direct nadat autoriteiten van de wijk Berlin-Mitte daarvoor toestemming hadden gegeven. De muur liep dwars over een kerkhof, waar zich ondermeer twee massagraven uit de Tweede Wereldoorlog bevonden.

De kerkelijke autoriteiten willen de geschonden graven restaureren.

Actievoerders hebben geprotesteerd tegen verdere afbraak van de Muur, waarvan de laatste resten als een herinnering aan de Duitse deling bewaard zouden moeten blijven. De minister van Stadsontwikkeling van de deelstaat Berlijn heeft voorlopig de afbraak van nog bestaande delen van de Muur verboden. In mei wordt begonnen met de ontwikkeling van een Muur-monument, dat voltooid moet zijn op 13 augustus, als het 36 jaar geleden is dat met de bouw werd begonnen. De Bondsregering trektbijna 2,5 miljoen gulden uit voor de conservering van de Muur. (AP)