MOEDER

Heaven's Gate, de sekte van UFO-gelovigen waarvan 39 leden vorige maand in Californië zelfmoord pleegden, hadden niet E.T. als schutspatroon, maar een aardser wezen: Madonna. De sekte had van meet af aan een muzikale inslag. Sekteleider Marshall Applewhite had muziekwetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Colorado en rolletjes gespeeld in schooluitvoeringen van Annie Get Your Gun en Oklahoma.

De sekteleden hadden stemvorken op hun hoofden geplaatst om 'menselijke' gedachten te verdrijven.

De verering voor Madonna kwam aan het licht toen enkele websites werden ontdekt die de sekteleden over de zangeres hadden gemaakt. De aanhangers van Applewhite, die in hun levensonderhoud voorzagen met het ontwerpen van websites, gebruikten de Madonna-pagina's ook als demonstratiemateriaal bij het verwerven van opdrachten. Madonna's woordvoerster, Liz Rosenberg, zei niet onder de indruk te zijn van de aandacht van wijlen Applewhite en de zijnen.