Ministers zetten Kennisdebat voort

DEN HAAG, 19 APRIL. Het kabinet gaat onderzoeken welke mogelijkheden de overheid, bedrijven en scholen kunnen scheppen voor levenslange bijscholing van iedereen. Het geeft hiermee gevolg aan de aanbevelingen van het presidium van het Kennisdebat.

Een jaar jang is dat debat gevoerd.

Premier Kok en de ministers Wijers (Economische Zaken), Ritzen (Onderwijs), Van Aartsen (Landbouw) en Melkert (Sociale Zaken) zullen in het najaar voorstellen over de financiering. Dit schrijft Ritzen in een brief aan de Tweede Kamer.