Loting (2)

Het verhaal over selectie van medische studenten, waarin de auteurs hun voorkeur voor het huidige lotingsysteem niet onder stoelen of banken steken, heeft mij niet kunnen overtuigen van hun gelijk. Vooral niet, toen ik de bijbehorende tekening van Frits Müller wat nader bekeek.

Is hier sprake van onachtzaamheid of van opzet? Een loting is al zo'n onzekere gebeurtenis, en helemaal als hierbij gebruik gemaakt zou worden van dobbelstenen zoals in de tekening getoond. Zoals men weet, is op dobbelstenen de som van de getallen op de tegenover elkaar liggende vlakken altijd gelijk aan het getal 7. En dat is hier duidelijk niet het geval! Zie de grote dobbelsteen links, midden. Hier wordt vals spel gespeeld!

Zou het tòch niet eerlijker zijn om in ieder geval de helft van het aantal plaatsen toe te wijzen aan de VWO'ers met de hoogste cijfers?