Herstel chemie en basismetaal zet door

De chemie en de basismetaal produceren meer dan de rest van de industrie. Het herstel in deze sectoren dat eind vorig jaar op gang kwam, heeft zich de eerste twee maanden van 1997 voortgezet.

De produktie in de chemie steeg met 7,2 procent vergeleken met de eerste twee maanden van vorig jaar, die van de basismetaal met ongeveer 10 procent.

Het CBS signaleert voor de gehele industrie in januari en februari een produktiviteitsstijging van gemiddeld 3,7 procent. De produktie in dezelfde periode van vorig jaar was opvallend laag.

De industrie voor hout- en bouwmaterialen zag haar productiecijfers sterk stijgen: met 20,3 procent. Oorzaak is het zachte weer begin dit jaar.