De Miranda

In het artikel naar aanleiding van de integrale uitgave van De Miranda's verweerschrift Pro Domo (NRC HANDELSBLAD, 15 april) stelt u dat de uitgave daarvan “mede door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog” niet doorging.

Dit lijkt mij niet juist. Ik bezit namelijk een exemplaar van het betreffende geschrift (met een ex-libris van Albert Hahn), volgens het titelblad uitgegeven in 1940 door N.V. De Arbeiderspers.