Claim dwingt Multihouse tot surséance

ROTTERDAM, 19 APRIL. Het automatiseringsbedrijf Multihouse vraagt begin volgende week surséance van betaling aan. Multihouse wil zich daarmee beschermen tegen een claim van 173 miljoen gulden die zeven nutsbedrijven hebben ingediend als schadevergoeding voor het mislukken van eendoor Multihouse ontwikkelde klanteninformatiesysteem.

De notering van het bedrijf uit Gouda op de Amsterdamse effectenbeurs is gistermorgen opgeschort. Volgens algemeen directeur R. Geers van Multihouse is de claim van 173 miljoen ingediend kort na de presentatie van de jaarcijfers eind maart. “We hebben geprobeerd met de nutsbedrijven te onderhandelen”, zegt hij. “Pas gisteren werd definitief duidelijk dat ze niet voor rede vatbaar zijn. In het belang van de werknemers hebben we daarom surséance van betaling aangevraagd. Op die manier proberen we de continuïteit van Multihouse veilig te stellen.”

Het gerechtshof in Arnhem heeft in februari van dit jaar bepaald dat Multihouse in gebreke is gebleven bij de levering aan zeven nutsbedrijven (waaronder Edon en Pnem) van Numis 2000, een informatiesysteem. De schadeclaim van de opdrachtgevers bestaat uit een vergoeding van aangeschafte apparatuur, een vergoeding voor het ontwikkelen van een alternatief voor Numis 2000 en een schadeloosstelling voor het operationeel houden van het systeem dat nu in gebruik is. Geers noemt de claim excessief.

De bewindvoerder die begin volgende week wordt aangesteld zal de belangen van de schuldeisers behartigen. “Wij gaan ervan uit dat de bewindvoeder ook het belang van de werknemers zwaar laat meewegen”, aldus Geers. Hij rekent er ook op “dat de bewindvoeder de excessieve claim van de nutsbedrijven zal aanvechten, omdat die onrechtmatig is”. Geers zegt niet te vrezen voor persoonlijke schadeclaims tegen bestuurders of commissarissen door financiers. “Deze beslissing is absoluut niet lichtvaardig genomen”, zegt hij.

Volgens Geers heeft Multihouse geen keuze. Het is voor zijn bedrijf “moeilijk zaken doen” met klanten vanwege de schadeclaim die Multihouse boven het hoofd hangt. Ook kandidaten voor een overname van het bedrijf zouden terugschrikken voor de claim. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) toonde zich gistermiddag verrast door het uitstel van betaling. “Ik dacht niet dat dit in de lucht hing”, aldus mr. F. van't Groenewout van de VEB. “Op het eerste gezicht is het een rare gang van zaken, maar de reden dat Multihouse dit doet kan best legitiem zijn. Gaat het om een sterfhuisconstructie om bijvoorbeeld werkgelegenheid te redden of wordt een lege huls gecreëerd om de nutsbedrijven te laten zitten?” De VEB gaat de zaak verder onderzoeken.

Multihouse wordt vanaf volgende week niet meer officieel in notering genomen. Het fonds wordt verwezen naar het zogenoemde 'strafbankje' van de beurs.