Beurswinst 1996

De Nederlandse beursfondsen hebben in 1996 een netto-resultaat behaald van 32,9 miljard gulden. Dat is 1,3 miljard gulden meer dan in 1995. De gemiddelde winststijging is sterk gedrukt door het verlies van Philips. Met inbegrip van Philips nam de nettowinst toe met vier procent, zonder Philips met 14,7 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ook met een gemiddelde toename van 4 procent scoorden de ondernemingen met een notering aan de Amsterdamse beurs beter dan in 1994 en 1995. De verschillen tussen de sectoren waren vorig jaar zeer groot. Van de 120 beursbedrijven schreven er tien rode cijfers.