Architectenbond dreigt gemeenten te dagvaarden

AMSTERDAM, 19 APRIL. De Bond van Nederlandse Architekten (BNA) wil in de toekomst gemeenten die werken met voorkeurslijsten van architecten aanmelden bij het ministerie van Economische Zaken wegens schending van de Mededingingswet. Indien de minister niet optreedt, stapt de BNA naar de rechter.

De BNA zet deze stap nu minister De Boer (Volkshuisvesting) de Tweede Kamer heeft gezegd dat gemeenten die opdrachtgevers voor bouwprojecten verplichten te kiezen uit een gemeentelijke architectenlijst de wet overtreden. In de praktijk komt het echter veel vaker voor dat gemeenten die lijsten niet publiceren maar er wel mee werken, wat moeilijk aantoonbaar is.

Een woordvoerder van de BNA noemt de gemeente Amsterdam, die bij het bouwproject Borneo-Sporenburg een lijst hanteerde met een ontsnappingsclausule om zich tegen kritiek in te dekken. De opdrachtgever mocht een architect naar eigen keuze voordragen, met als consequentie een zwaardere toetsingsprocedure van zijn ontwerp. Alleen al de lengte van de procedure die dan moet worden doorlopen zou eigengereidheid bij de architectenkeuze afschrikken. (ANP)