'Weeda gedraagt zich als goeroe'

GRONINGEN, 18 APRIL. Met gekken en dwazen op de universiteit heeft hij geen moeite. Zolang ze maar wetenschappelijk te werk gaan. Maar volgens godsdienstsocioloog dr. D. Hak van de Rijksuniversiteit Groningen begint prof.dr.ir. Iteke Weeda een goeroe te worden. “De Jomanda in wetenschapsland”, zegt Hak.

De godsdienstsocioloog heeft scherpe kritiek op collega-sociologe Weeda, die na problemen in het verleden bij de sociologie-faculteit nu deeltijd-hoogleraar is bij de Groningse letterenfaculteit. Weeda bekleedt ook een leerstoel aan de Landbouw Universiteit Wageningen. “Zij gaat met haar onderwijs op een volstrekt onwetenschappelijke manier te werk”, zegt Hak.

Aanleiding voor Haks grieven is wat Weeda in een programmaboekje schrijft over een cursus die ze aan ouderen geeft onder de titel 'Zingevingsvraagstukken, spiritualtiteit en wetenschap'. Weeda stelt daarin dat 'intuïtie en innerlijk doorleefd weten, gebaseerd op innerlijke ervaringen, vaak een minstens zo grote bijdrage leveren aan de kennis van mensen als ratio, denkkracht en intellectualiteit'. En: 'Belangrijk voor deelname aan deze cursus zijn een 'open mind' voor 'het andere'.

Spiritualiteit en intuïtie horen volgens Hak in de godsdienst thuis. “Je kunt ze wel onderzoeken, maar dan wel volgens wetenschappelijke methoden en dat doet ze niet”, zegt hij. Maar Weeda geeft volgens hem onder het mom van wetenschap colleges over zaken als spiritualiteit en intuïtie. Hij vindt dat door Weeda's 'zweverige' colleges de goede naam van de universiteit in het geding komt. “Ze geeft les aan ouderen, die zo wel een heel raar beeld van de wetenschap krijgen.” Weeda mag van Hak wel cursussen geven, maar dan moet ze maar net als Jomanda - 'het genezend medium uit Tiel' - een hal afhuren en 'prof.dr.ir' van haar naam afhalen.

Weeda, die vorig jaar het boek Spiritualiteit en Wetenschap publiceerde, ligt niet wakker van de kritiek. Ze vindt dat in een universiteit veel visies naast elkaar moeten kunnen bestaan. “Wetenschap is geen eenduidig begrip.” Over de vergelijking met Jomanda moest ze wel glimlachen. “Dat zij een begrip is geworden zegt wel iets over veranderingen in de samenleving.” Volgens een woordvoerder van de universiteit is het niet aan het college van bestuur om Weeda's werk te beoordelen.