Tweemaal 3 procent meer loon bij KPN

Koninklijke PTT Nederland (KPN) en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. De nieuwe arbeidsovereenkomst gaat gelden voor een periode van twee jaar. Zowel op 1 april dit jaar als op 1 april volgend jaar krijgen de werknemers van het concern een loonsverhoging van 3 procent.

KPN is tevreden dat er mogelijkheden zijn gecreëerd om in de verschillende bedrijfssectoren de arbeidsomstandigheden wat meer toe te snijden op de specifieke wensen. De verschillende bedrijfsactiviteiten van KPN zijn de afgelopen jaren steeds gevarieerder geworden. Vandaar dat KPN er behoefte aan heeft ook in de arbeidsomstandigheden te kunnen inspelen op de specifieke deelmarkten.

Voor PTT Telecom en PTT Post hebben de afspraken over onregelmatigheids- en overwerktoeslagen tot gevolg dat er belangrijke kostenvoordelen behaald kunnen worden.

Nieuw is dat er volgend jaar op vrijwillige basis wordt begonnen met functiecontracten voor de hoogste drie CAO-schalen. Belangrijkste kenmerk van de functiecontracten is dat in de arbeidsovereenkomst niet een vast aantal werkuren per week is vastgelegd.

Daartegenover staat een variabele beloning die afhankelijk is van het behalen van individueel vastgestelde doelstellingen. Deze medewerkers krijgen ook het recht vrije dagen te kopen.