Ramsj

Fernando del Paso: Palinurus van Mexico (twee delen). Paperback, Ambo 1993, van ƒ 35,- voor ƒ l9,95 per deel. De Slegte.

'Kun je een boek dat je tijdens het lezen meermalen met enige irritatie terzijde legt toch een goed boek vinden? Ja, dat kan. Kan het zelfs een meesterlijk boek zijn? Zelfs dat kan. Aldus Jan Donkers in deze krant over Palinurus van Mexico, Del Paso 's tweede roman die oorspronkelijk in 1977 verscheen. Hij wijst vooral op de virtuoze stijl (vol associaties en woordspelingen) waarmee Del Paso de anti-held Palinuro beschrijft: een mislukte student in de medicijnen die uiteindelijk bij de studentenopstand van 1968 in Mexico de dood vindt.