Pas verschenen; non-fictie

Anton van der Lem: Het Eeuwige verbeeld in een afgehaald bed. Huizinga en de Nederlandse beschaving. Wereldbibliotheek, 399 blz. ƒ 59,50

In 1941 schreef Johan Huizinga een boek over de Nederlandse beschaving in de Gouden Eeuw, waarvan de voorgeschiedenis aanzienlijk omvangrijker was dan het boek zelf. De historicus Van der Lem, die eerder Johan Huizinga. Leven en werk in beelden en documenten publiceerde, heeft nu een dissertatie gewijd aan Huizinga's opvattingen over de Gouden Eeuw. Hij toont daarin aan dat Huizinga zijn publiek een idealiserend beeld heeft voorgeschoteld.