Overname VNU in Frankrijk

VNU heeft een volledig belang verworven in de Franse uitgever Excelsior Informatique. Deze uitgeverij is gespecialiseerd in publicaties over personal computers. De omzet bedraagt circa 140 miljoen frank, ofwel 46 miljoen gulden.

VNU heeft sinds 1991 al een belang van 18 procent in de Parijse uitgeverij, die in Frankrijk bekend is van de maandbladen Science & Vie Micro en SVM Macintosh. Excelsior Informatique komt te vallen onder de VNU-divisie Business Information Europe. Dit onderdeel geeft in diverse Europese landen computertijdschriften uit. In het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België is het uitgeversconcern op dit terrein marktleider. In Italië en Spanje heeft het leidende posities.