Kas-Ass: akkoord nabij over verkoop van beursbelang

AMSTERDAM, 18 APRIL. De Kas-Associatie (Kas-Ass) verwacht binnen drie weken een overeenkomst over de verkoop van het meerderheidsbelang van de beurs in de Kas-Ass. Directeur F. von Balluseck gaat ervan op de aandeelhoudersvergadering van 6 mei “mededelingen te kunnen doen”.

Von Balluseck zei dit vanmorgen bij de toelichting op het jaarverslag van de Kas-Ass, 'de bank voor de effectenbranche', over het jaar 1996. De Vereniging voor de Effectenhandel (VvdE), die tot 1 januari 1997 de Amsterdamse effectenbeurs in handen had, is bezig met de verkoop van het belang van 60 procent in de Kas-Ass. Volgens Von Balluseck hebben “verschillende partijen interesse getoond”.

Von Balluseck ontkende vanmorgen aanvankelijk met een ronduit “nee” al een kandidaat-koper te hebben afgewezen. Goed geïnformeerde bronnen bij de VvdE melden echter dat zich onlangs een grote partij heeft gemeld, die de onafhankelijkheid en werkgelegenheid bij de Kas-Ass wil garanderen. De directie van de Kas-Ass, die krachtens de statuten een dikke vinger in de pap heeft, zou dit hebben geblokkeerd. Op de vraag of dit klopte, antwoordde Von Balluseck: “Er was afgesproken dat er geen mededelingen zouden woren gedaan en ik betreur het dan ook dat er toch zaken uitlekken. Ik wil hierop niet antwoorden met een 'ja' of 'nee'. De vraag kan je zo ook niet stellen.”

Von Balluseck herhaalde het eerder ingenomen standpunt dat de directie een voorkeur heeft voor een “herankering” van het belang bij een stuk of vijf institutionele beleggers. Hij erkende dat daardoor een “potentieel spanningsveld bestaat” met de VvdE, die bij voorkeur een zo hoog mogelijke prijs ontvangt. De VvdE verkeer in liquidatie en het eigen vermogen van de vereniging wordt uitgekeerd aan de leden. Een groot deel van het vermogen bestaat uit het Kas-Ass-belang, dat bij de huidige beurskoers ongeveer 200 miljoen gulden waard is.