Extra geld MBO

ROTTERDAM, 18 APRIL. Voor scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) die in financiële moeilijkheden verkeren, is incidentele steun mogelijk. Minister Ritzen (Onderwijs) heeft dit de Tweede Kamer gisteren toegezegd. Een kwart van de instellingen heeft financiële problemen. De minister heeft daar 30 miljoen gulden voor uitgetrokken.