Bonden eisen stop op KLM-dividend

De Vervoersbonden van FNV en CNV vinden dat KLM voorlopig moet stoppen met het uitkeren van dividend aan de aandeelhouders. Niet alleen het personeel van KLM, maar ook de aandeelhouders moeten bijdragen aan de bezuinigingen in het kader van het plan Focus 2000, stellen beide bonden.

De aandeelhouders van KLM zijn de afgelopen vier jaar niet tekort gekomen, zo blijkt uit een extern onderzoek dat de bonden hebben laten verrichten. Alleen al de koersstijgingen beliepen 12 tot 13 procent per jaar. In afwachting van betere resultaten moeten de aandeelhouders de pas nu maar even inhouden, is de opvatting van beide vervoersbonden.

Uit het onderzoek is gebleken dat de rendementseisen van 14 procent van de KLM-directie niet te hoog is. Om dat te realiseren wil de directie de komende drie jaar het bedrijfsresultaat met 1,5 miljard gulden verbeteren, 1 miljard via kostenreductie en 0,5 miljard door extra inkomsten.

Op 2 mei treffen de directie en de vakbonden elkaar weer aan de onderhandelingstafel.