Volkshuisvestingsbeleid leidt tot felle tweestrijd

DEN HAAG, 17 APRIL. Staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) is in een felle wedstrijd verwikkeld met het Tweede-Kamerlid Duivesteijn (PvdA). Beiden hebben een wetsvoorstel ingediend over de verkoop van huurwonignen, maar de vraag is wiens voorstel het eerste in de Tweede Kamer zal worden behandeld.

Tommel bevindt zich zo in een politiek gezien unieke situatie, die Angelsaksisch aandoet. In het Britse parlement immers stelt de oppositie zich op als een schaduw-regering; Tommel heeft in Duivesteijn een schaduw-staatssecretaris.

Maar, in tegenstelling tot de Britten, zit Tommels opponent niet in de oppositie. Maar Tommel beschouwt de PvdA-fractie wel als zijn opponent, gezien de vele kritiek die hij van deze fractie mocht ontvangen.

Vandaag presenteerde het Kamerlid Duivesteijn zijn wetsvoorstel waarmee huurders hun woning kunnen kopen. Tegelijkertijd lanceerde staatssecretaris Tommel een vrijwel identiek voorstel. Beiden raakten zo verwikkeld in een wedloop wiens voorstel het eerste in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Duivesteijn wil de huurders niet alleen aan een eigen huis helpen; kern van zijn voorstel is dat mensen met een laag inkomen een bijdrage krijgen om de maandelijkse lasten van een koopwoning te dragen. Als huurder ontvingen ze huursubsidie, maar die komt te vervallen op het moment dat ze eigenaar worden. “Zet die huursubsidie om in een zogenoemde Individuele Koopbijdrage”, zegt Duivesteijn.

Het verschil met Tommels voorstel is gering. De staatssecretaris wil de omzetting van huursubsidie naar koopbijdrage maximaal vijf jaar laten plaatsvinden. Duivesteijn wil dat voor maximaal dertig jaar, want dat is de maximale looptijd van een hypotheek.

Duivesteijn heeft zijn plan met de financiëel specialist van de PvdA-fractie, Van der Ploeg, ingediend. Deze toonde zich ook een opponent van de staatssecretaris. “Tommel zou zich chic hebben opgesteld als hij commentaar op òns voorstel had gegeven.” Volgens Van der Ploeg waren Tommel en Duivesteijn eerder in een tweestrijd zijn verwikkeld. De PvdA'er had een wetsvoorstel opgesteld om huurders meer zeggenschap in woningcorporaties te geven. Tommel reageerde met een gelijksoortig plan. Volgende week behandelt de Kamer het wetsvoorstel. Van Duivesteijn, overigens.