Verkiezingen in Frankrijk worden mogelijk vervroegd

PARIJS, 17 APRIL. Parijs houdt serieus rekening met vervroegde verkiezingen. President Chirac zou in dat geval morgen of maandag aankondigen dat hij de Assemblée Nationale ontbindt met het oog op algemene verkiezingen begin juni. Normaal zouden die over elf maanden plaatshebben.

Na weken sluimerende geruchtvorming sloeg gisteren opeens de vlam in de pan in het politieke wereldje van Parijs. Een ongebruikelijk korte wekelijkse ministerraad werd gevolgd door onverwachte bezoeken aan president Chirac, premier Juppé en andere kopstukken uit de regeringscoalitie. De spanning liep 's middags zo hoog op dat het Elysée-paleis om zes uur een verklaring uitgaf die zei dat noch een wijziging van de regering-Juppé noch vervroegde verkiezingen aan de orde waren. Niettemin “beschikt de president over enige tijd beschikt om daar over na te denken”. Die formulering kalmeerde de gemoederen allerminst.

Vandaag lijkt de keus voor vervroegde verkiezingen waarschijnlijker dan voor een reconstructie van de ministersploeg, en ook waarschijnlijker dan de keus om niet in te grijpen, zoals bij de vorige periodes van speculatie. Met name eind vorig jaar drong premier Juppé naar verluidt aan op het mogen inzetten van een paar 'verse' ministers om zijn impopulaire regering een wat frisser aanzien te geven. President Chirac koos toen voor rust.

Nu zijn er redenen om de afweging opnieuw te maken. De belangrijkste overweging om op korte termijn Kamerverkiezingen te houden vloeit voort uit de Franse economie en de Europese agenda. De jongste prognoses van het ministerie van Financiën voorzien bij huidig beleid een begrotingstekort van 3,8 procent over 1997. Dat is 0,8 procent boven de norm die volgend jaar toelating tot de economische en monetaire unie (EMU) mogelijk maakt. Die situatie vraagt opnieuw om drastische ingrepen die in maart '98 winst voor de huidige centrum-rechtse meerderheid heel moeizaam maken. Peilingen spreken elkaar tegen over de vraag of de huidige regeringsmeerderheid op dit moment op winst mag rekenen.

Een ander argument voor nu-naar-de stembus-gaan is de in '98 ook nog hoge werkloosheid (nu 12,8 procent) die zich dan dreigt te te ontladen in een anti-Europees en anti-regerings-sentiment. Tegenstanders van vervroegde verkiezingen zeggen dat er geen duidelijke crisis is en evenmin recente presidentsverkiezingen die, zoals in '81 en '88, ontbinding van de Assemblée rechtvaardigen. De socialisten noemen de situatie 'ubuesk' maar zeggen klaar te zijn voor nieuwe verkiezingen.