Protest tegen uitlevering activist Paul Watson

PARIJS, 17 APRIL. Met tweehonderd opgeblazen walvissen protesteert de Mouvement Ecologiste Indépendant vanmiddag voor de Nederlandse ambassade in Parijs. Ze vraagt ambassadeur Wijnaendts in Den Haag stappen te ondernemen om te voorkomen dat de pro-walvis-activist Watson door Nederland wordt uitgeleverd aan Noorwegen.

Watson werd in 1992 door een Noorse rechtbank veroordeeld wegens gewelddadige obstructie van de walvisvangst. Hij is onlangs in Nederland gearresteerd. Volgens de milieu-activisten heeft Watson zich “ten dienste van het leven” gesteld en zou de verlangde uitlevering aan Noorwegen zijn leven in gevaar kunnen brengen. De walvislobby is gevaarlijk, vindt de milieubeweging.