Politici tegen hervorming; Waals verzet tegen één politiemacht

BRUSSEL, 17 APRIL. De voorzitters van de Waalse socialistische en liberale partij zijn tegen een eenheidspolitie. Daarmee lijkt het einde in zicht van het front dat zich deze week schaarde achter voorstellen van de 'commissie-Dutroux'.

Een van de belangrijkste aanbevelingen van de parlementaire 'commissie-Dutroux', die onderzocht wat fout liep in het onderzoek naar verdwenen kinderen, is de “integratie van de drie algemene politiekorpsen in één politiestructuur”. Voorzitter Philippe Busquin van de Parti Socialiste betoogde gisteren dat een eenheidspolitie moeilijk te controleren is en onderstreepte het belang van een lokale politiedienst. Ook de voorzitter van de Vlaamse liberalen, Louis Michel, verklaarde zich tegen samengaan van de drie huidige politiediensten, ook politiebonden stelden zich terughoudend op. De voorzitter van de Vlaamse socialisten, Louis Tobback, is wel voor integratie van de drie korpsen.

Premier Dehaene zei in een reactie op het rapport van de 'commissie-Dutroux' te wachten op een verslag van de zogeheten commissie-Huybrechts, die in opdracht van de regering voorstellen voor een efficiëntere politie onderzoekt. In juni wil de regering op basis van het rapport-Huybrechts en het verslag van de 'commissie-Dutroux' conclusies trekken over politiehervorming, aldus de premier.

Inmiddels heeft een aantal van de dertig door de 'commissie-Dutroux' als verantwoordelijk aangewezen personen gereageerd. Commissaris-generaal Christian de Vroom, ontkent dat hij door zijn “berustende houding” verantwoordelijk is voor het slecht functioneren van de gerechtelijke politie in Brussel. Officier van justitie Benoît Dejemeppe, die wordt verweten dat hij “niet voldoet aan de vereisten om zijn korps te leiden”, denkt niet aan aftreden. “Dat vragen ze me zowat ieder jaar. Maar er is nog genoeg werk te doen op mijn parket.” Dejemeppe kreeg tientallen steunbetuigingen van andere magistraten. Het is aan de minister van Justitie om sancties te nemen tegen een officier van justitie, maar zijn mogelijkheden om tegen de voor het leven benoemde magistraat op te treden zijn beperkt.