Buurlanden verzachten sancties tegen Burundi

ARUSHA, 17 APRIL. Afrikaanse leiders, bijeen in Tanzania voor een regionale topconferentie, hebben woensdag een belangrijke concessie gedaan aan Pierre Buyoya, de sterke man van Burundi. Zij besloten de sancties die zij negen maanden geleden afkondigden tegen het buurland aanzienlijk te verzachten.

De maatregelen waren destijds bedoeld om Buyoya, een etnische Tutsi die in juli via een militaire staatgreep aan de macht kwam, te dwingen tot democratisering.

In hun slotcommuniqué kondigen de leiders van Kenia, Tanzania, Oeganda, Rwanda, Zambia en Ethiopië - voor het eerst officieel bijeen met de omstreden Buyoya - aan dat de handelsblokkade voor voedsel, medicijnen, landbouwprodukten alsmede onderwijs- en bouwmateriaal wordt opgeheven. “De sancties die het dagelijks leven van gewone mensen raken, zijn ingetrokken”, zei Buyoya na afloop van de bijeenkomst. De overige maatregelen, met uitzondering van een wapen- embargo, zullen worden opgeschort “zodra er beweging komt in de onderhandelingen” tussen Buyoya en de rebellenbeweging van etnische Hutu's, heet het in de slotverklaring.

De leiders van de zes buurlanden zeiden dat de politieke, economische en diplomatieke druk op de strijdende partijen in Burundi moet aanhouden om hen te bewegen tot vredesonderhandelingen ter beëindiging van het conflict, dat sinds 1993 meer dan 150.000 mensenlevens heeft geëist. (AFP, AP, Reuter)