Meerderheid VN voelt niet voor veroordeling China

ROTTERDAM, 16 APRIL. China is gisteren in Genève opnieuw ontkomen aan veroordeling door de internationale gemeenschap voor schending van de mensenrechten. Een meerderheid van de Commissie voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties stemde gisteravond voor een door Peking zelf ingediende motie, waarin China gevrijwaard blijft van kritiek.

Daardoor kwam een op initiatief van Denemarken opgestelde resolutie zelfs niet in stemming.

De beslissende bijeenkomst van het VN-mensenrechtencomité had gisteren plaats nadat China eerder op de dag bekend had gemaakt dat het Nederland en Denemarken straft wegens de pogingen van beide landen om tot een internationale veroordeling te komen. Zo is een bezoek van een handelsdelegatie onder leiding van minister Wijers afgezegd.

Werkgeversvoorzitter Blankert heeft verklaard dat hij een discussie wil met het kabinet over de wijze waarop in bilaterale relaties uiting kan worden gegeven aan politiek gevoelige opvattingen zonder dat dit de economische betrekkingen van Nederland met dat land schaadt. Volgens Blankert is sprake van “onnodig prestigeverlies en schade voor het Nederlandse bedrijfsleven”. Ook ondernemers reageren teleurgesteld.

In het mensenrechtencomité van de VN is de afgelopen zeven jaar gesproken over veroordeling van China wegens schending van de mensenrechten. Maar elk jaar slaagde Peking er in een resolutie in die zin te pareren. Gisteren stemden 27 van de in totaal 53 leden tellende commissie voor de Chinese motie en stemden 17 landen tegen.

Nederland deed pogingen om namens de Europese Unie een motie van afkeuring in te dienen, maar die leden schipbreuk door de weigering van onder andere Frankrijk zich achter zo'n resolutie te scharen. In Parijs werd gisteren opnieuw ontkend dat Frankrijk minister Van Mierlo daarmee met een onverwachte beslissing heeft geconfronteerd.

In diplomatieke kring wordt erop gewezen dat Frankrijk al in 1995 ten opzichte van China een politiek van kritische dialoog in plaats van confrontatie heeft bepleit. Die lijn is, in de ogen van Parijs, ook afgesproken tussen de Europese partners op de Euro-Aziatische topconferentie van 1996 in Bangkok. De Amerikaanse regering liet de afgelopen weken blijken het Deense initiatief een resolutie in te dienen, te steunen. Minister van Buitenlandse Zaken Albright verklaarde gisteravond dan ook de uitslag “te betreuren”.