Meerderheid tegen fokverbod; Aanpak van de varkenspest verdeelt Kamer

DEN HAAG, 16 APRIL. De Tweede Kamer is verdeeld over de aanvullende maatregelen die minister Van Aartsen (Landbouw) moet nemen om de varkenspest te bestrijden. Dit bleek vanmorgen tijdens een debat in de Tweede Kamer over de varkenspest.

De fracties van de PvdA, GroenLinks en SP willen een fokverbod instellen voor de varkens in de afgesloten gebieden. De VVD, D66 en het CDA voelen daar echter niets voor.

De zeer besmettelijke varkensziekte brak op 4 februari uit in het Brabantse plaatsje Venhorst. Inmiddels is op 95 bedrijven varkenspest geconstateerd en zijn er 800.000 varkens vernietigd.

Volgens het Kamerlid Huys (PvdA) is het onaanvaardbaar dat er in de besmette gebieden nog varkens worden gefokt. Een fokverbod is volgens Huys nodig om de crisis in de varkenspest het hoofd te kunnen bieden. “Het is een draconische maatregel, maar om te blijven fokken voor de vernietiging is helemáál niet uit te leggen”, aldus Huys. Ook de fracties van GroenLinks en SP vinden dat het kunstmatig insemineren in de besmette gebieden onmiddellijk moet worden gestopt.

De fracties van de VVD, D66 en het CDA wijzen een fokverbod van de hand. Een dergelijke maatregel heeft volgens de meerderheid van de Kamer geen nut omdat de draagtijd van varkens ongeveer vier maanden bedraagt. Een fokverbod zou tot een grote destabilisatie van de hele varkenssector kunnen leiden, meent de VVD.

Voorts bepleit het Kamerlid Ter Veer (D66) een bouwstop voor alle in Nederland varkenshouderijen met terugwerkende kracht tot 15 februari. Volgens D66 moet de omvang van de varkenssector worden beheerst en is een bouwstop een voorbode voor toekomstige inkrimping. “Van de drie varkens die wij produceren, zijn er twee bestemd voor export. De mest blijft achter. Daar moet een grens aan worden gesteld”, aldus Ter Veer. De andere fracties vinden een dergelijke maatregel te ver gaan, omdat de varkenshouderijen die aan de voorwaarden van uitbreiding voldoen buiten de besmette gebieden dan ten onrechte gestraft worden. Van der Vlies (SGP) wil dat het kabinet een nationale biddag voor de in nood verkerende sector instelt.

De fracties in de Tweede Kamer staan achter de maatregelen die minister Van Aartsen vorige week heeft genomen. Sindsdien wordt er bij bedrijven rondom besmette varkenshouderijen preventief varkens geruimd, worden biggen bij bedrijven in het afgesloten gebied gedood en worden alle bedrijven die sperma hebben afgenomen van het met de pest besmette KI-station in Wanroij onderzocht. Bovendien geldt vanaf maandag een vervoersverbod voor varkans in het gebied beneden de Waal, Zeeland is daarvan uitgezonderd. Minister Van Aartsen zou vanmiddag op de vragen van de Kamer ingaan.