Meer haring voor Nederlandse vissers

ROTTERDAM, 16 APRIL. Van de 130.000 ton zogeheten Atlantico-haring die dit jaar mag worden gevangen, krijgt Nederland een quotum van 17.670 ton. Dat hebben de Europese visserijministers gisteren besloten. Het quotum komt bovenop de toegestane vangsthoeveelheden Noordzee-haring.

De vangst van de Atlantico-haring, die wordt opgehaald voor de kust van Noorwegen en verderop op de Atlantische Oceaan, was vorig jaar nog helemaal vrij. Omdat de haringstand echter heel snel achteruit ging, kondigde Brussel medio juni een onmiddellijke vangststop af. Gevolg daarvan was dat de Nederlandse visverwerkende industrie de haring van Noorse vissers moest kopen. Het nieuwe quotum heeft geen invloed op de hoeveelheid 'nieuwe haring', die op de Noordzee wordt gevangen, maar wel op de aanvoer voor industrie die van haring andere produkten als rolmopsen maakt.

Op basis van de huidige visstand werd voor het huidige vangstjaar, dat 1 mei begint, een vangst van in totaal 130.000 ton afgesproken. De verdeling van dat quotum over de lidstaten is nog niet rond.

Half december bereikten de EU en Noorwegen al overeenstemming over nieuwe afspraken. Als gevolg daarvan dalen de quota voor Europese vissers in Noorse wateren komend jaar licht in vergelijking met 1996. Voor de Europese Commissie was het pakket acceptabel, omdat met de Noren nieuwe afspraken werden gemaakt over beperking van de illegale bijvangst van haring. Ook werd een akkoord bereikt over een nieuw bewakingssysteem voor haring.