Gerard van Westrerloo

Gerard van Westerloo is de beoogd hoofdredacteur van het opninieweekblad De Groene Amsterdammer. Van Westerloo zal na een redacteurschap van bijna 25 jaar bij Vrij Nederland op 1 oktober aantreden in zijn nieuwe functie. Het stichtingsbestuur van De Groene moet de benoeming formeel nog bekrachtigen. Van Westerloo volgt Martin van Amerongen op, die eveneens uit de redactie van Vrij Nederland kwam.