Nation of Islam

Foto: PHILADELPHIA - Leden van de Amerikaanse islamitische beweging Nation of Islam staan in het gelid te wachten tot ze de Tindley Temple in Philadelphia kunnen binnengaan waar gisteren een oecumenische dienst werd gehouden om interraciale verhoudingen te verbeteren. De dienst werd geleid door de leider van de Nation of Islam, Louis Farrakhan, en de burgemeester van Philadelphia, Edward Rendell. (Foto AP)