Waar blijft gezond verstand van boer en consument?

Het is nogal duidelijk waar het om gaat, schrijft Rudy Kousbroek (NRC HANDELSBLAD, 4 april) in zijn repliek op Rob Biersma (3 april). Aan de bio-industrie in haar huidige vorm dient paal en perk te worden gesteld, omdat het “zo niet langer kan”. Ondanks het feit dat Kousbroek zich vervolgens afzet tegen de Dierenbescherming verschillen wij daarover niet met hem van mening.

Waar wij wel over van mening verschillen is dat hij denkt dat onze vereniging niet massaal in het geweer komt tegen varkenspest en andere wantoestanden in de bio-industrie. Een misvatting van de eerste orde. Weet hij dan niet dat onze vereniging reeds tientallen jaren actief en door middel van overleg en lobby in het geweer komt tegen de bio-industrie?

De Dierenbescherming is notabene enige weken geleden een nieuw offensief begonnen tegen de bio-industrie door middel van een vierjarige publiciteitscampagne. Uit recent onderzoek dat door Signicom in opdracht van de Dierenbeschemring, nog voor de laatste uitbraken van dierziekten, is uitgevoerd, blijkt dat de gemiddelde consument zich aan het afkeren is van de bio-industrie en haar produkten.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat geen enkel ander onderwerp tot op heden zo negatief scoort in de waardering van het publiek als de bio-industrie. Dit komt niet in de laatste plaats door de voortdurende stroom van informatie die de Dierenbescherming over misstanden uit deze industrie verstrekt. De publieke afkeer wordt natuurlijk sinds kort versterkt door de uitbraken van gekke-koeienziekte en varkenspest. Deze situatie leidt bij consumenten enerzijds tot ontwijkend koopgedrag en anderzijds tot een fundamenteel ander consumptiepatroon.

Tegelijkertijd mengen wij ons in disussies over de afvoer van wrakke dieren uit de ingesloten gebieden en over een fokverbod voor varkens tijdens perioden met varkenspest. Het is toch van de gekke dat er sinds de uitbraak van varkenspest al weer 1 miljoen biggen in de baarmoeders van zeugen zijn gestopt. Je zal maar als big geboren worden in een situatie die, als het even tegen zit, direct weer leidt tot je vernietiging. Wat een waanzin, wat een gebrek aan respect voor dierlijk leven. Wat komt er in de praktijk eigenlijk terecht van het begrip intrinsieke waarde van het dier dat volgens de Nederlandse wetging, uitgangspunt zou moeten zijn van al het menselijk handelen ten opzichte van dieren?

De Dierenbescherming heeft zich inmiddels uitgesproken voor een onmiddellijk fokverbod en compensatie op basis van de te verwachten aantallen biggen die geboren zouden worden in de periode dat de varkenspest verder woedt. Moge het gezond verstand bij consument en boer eindelijk gaan zegevieren.

    • Peter Vingerling