Curator Fokker wijst Begemann af

DEN HAAG, 12 APRIL. De curatoren van Fokker voelen er niets voor om Koninklijke Begemann te compenseren voor de kosten die het bedrijf heeft gemaakt bij pogingen om de failliete vliegtuigfabrikant weer nieuw leven in te blazen.

“Begemann is nimmer gesprekspartner geweest bij de beoogde herstart van Fokker”, aldus curator mr. B.F.M. Knüppe. “Ook Deleye Investment Group (DIG) kan geen aanspraak maken op welke vergoeding ten laste van de boedel dan ook. DIG heeft immers in haar eigen belang (overigens vol verve) getracht een herstart te realiseren. Alle bij de onderhandelingen betrokken partijen hebben kosten. Deze worden door partijen conform afspraak ieder zelf gedragen.”

Gisteren verklaarde Begemann-commissaris Tjerk Westerterp de kosten die Begemann heeft gemaakt bij de de mislukte herstart op de Fokker-boedel te zullen verhalen, want Begemann heeft “in het belang van Fokker” alles in het werk gesteld om Fokker te redden.