Blauwhelm en fiscus

Nederlandse blauwhelmen die dienst hebben gedaan in voormalig Joegoslavië hebben recht op dezelfde gunstige belastingaftrek als werknemers die zijn uitgezonden naar ex-Oostbloklanden.

De Belastingkamer van de Hoge Raad heeft in een proefproces een Nederlandse officier die in 1996 zes maanden was uitgezonden naar Kroatië, de aftrek van 35 procent toegekend over zijn wedde.

Gewone werknemers kunnen bij uitzending naar bepaalde landen (waaronder het voormalige Oostblok) 35 procent van hun inkomsten in aftrek brengen als benadering van de extra gemaakte kosten. Die regeling geldt vanaf nu ook voor (semi-)ambtenaren.