Zorg om veiligheid schokt Den Haag

DEN HAAG, 11 APRIL. De enorme veiligheidsmaatregelen die gisteren waren getroffen rondom het bezoek van de Israelische premier zorgden af en toe voor een kleine 'cultuurschok' in het normaal informele Den Haag, waarover vanochtend op ministeries en in redactielokalen nog werd nagepraat.

Het landelijk coördinatieteam politie wilde desgevraagd geen aantallen noemen, maar gaf wel toe dat de ingezette hoeveelheid politie herinnerde aan bezoeken die de paus en de toenmalige Amerikaanse president Bush een paar jaar geleden aan Nederland brachten.

Het waren trouwens niet in de eerste plaats de grote aantallen al dan niet geuniformeerde Nederlandse politie- en marechaussee-functionarissen die in Den Haag op de been waren (met het Binnenhof en Catshuis als concentratiepunten) die de gemoederen bezig hielden. Daarvoor zorgde vooral het optreden van een met premier Netanyahu meegereisd Israelisch legertje veiligheidsmensen, dat de hele dag een zeer kordaat profiel wist te vertonen.

Dat begon al 's ochtends vroeg toen premier Kok in zijn dienstauto door enkele Israelische 'stillen' werd aangehouden en te voet naar zijn Torentje aan de Hofvijver moest. Kok maakte daar trouwens geen probleem van, en gebruikte zijn eigen deursleutel om zijn ministerie binnen te komen. Even later trokken Israelische veiligheidsspecialisten de aandacht door, toen Netanyahu op bezoek zou gaan in de Tweede Kamer, iedereen die naar binnen wilde - ook geregelde bezoekers met speciale pasjes - in een rij te zetten en te fouilleren. Voor de chef-protocol van Buitenlandse Zaken was dat reden om in te grijpen en de Nederlandse politie te vragen de leiding van zulke controles zelf op zich te nemen. Het Tweede-Kamerlid Korthals (VVD) daarover vanmorgen: “Ik begrijp dat er gecontroleerd moet worden, en zelfs dat Israelische veiligheidsmensen hier in zo'n geval gewapend rondlopen. Maar bij de controles had de leiding en het toezicht bij de Nederlandse politie moeten blijven, nu stond die erbij en keek ernaar.”