Ramsj

Jonathan Brown & J.H. Elliott: Een paleis voor een koning. Paperback, Agon 1993, van ƒ 56,50 voor ƒ 24,50. De Slegte.

In het begin van de 17de eeuw werd aan de rand van Madrid een kasteel gebouwd dat Filips IV, de nieuwe, onzekere Spaanse koning, de nodige koninklijke luister moest verschaffen. Maar de exorbitante uitgaven voor het Buen Retiro - bijvoorbeeld meer dan 800 schilderijen van meesters - betekenden een aanslag op de schatkist op het moment dat Spanjes economische voorspoed afnam. Daardoor werd het paleis een symbool van slecht bestuur. Simon Schama over deze studie: 'een mijlpaal, een vernieuwende cultuurgeschiedenis'.