Liberalisme

Frits Bolkestein beroept zich in zijn opiniestuk 'Normloosheid is liberalisme vreemd' (NRC HANDELSBLAD, 29 maart) op de filosoof Adam Smith. Hij vergeet daarbij gemakshalve te vermelden dat het juist deze liberaal was die in zijn beroemde boek The Wealth of Nations (1778) verkondigde dat de handel in vuurwapens en überhaupt de oorlogsindustrie van kapitaal belang zijn voor een vlot draaiende economie.

Bolkestein kan ons blijkbaar gemakkelijker tracteren op een oppervlakkig en wazig stukje over liberaal verantwoordelijkheidsbesef dan op een hartstochtelijke aanklacht tegen de internationale wapenhandel. Liberalen hebben er blijkbaar nog steeds weinig moeite mee als hoogdravende kernbegrippen als 'waardigheid' en 'eerlijkheid' zo in praktijk worden gebracht dat anderen dan zij er 'waardig' en 'eerlijk' mee mogen sneuvelen. Met andere woorden: Bolkesteins belangenmoraal komt wat plichtmatig over.