Drie experts moeten waarde Cézanne bepalen

DEN HAAG, 9 APRIL. Drie experts moeten de waarde bepalen van Paul Cézanne's Landschap bij Aix met de Tour de César uit 1895 dat de Nederlandse staat probeert te kopen van eigenaresse A.H.K. Boerlage-Koenigs. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die gisteren in Den Haag diende.

Boerlage-Koenigs beëindigde twee jaar geleden de bruikleen van bijna vijftien jaar aan Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, om het schilderij te verkopen. Het werk staat op de lijst die behoort bij de Wet tot behoud van cultuurbezit. Dat betekent dat het schilderij het land niet mag verlaten omdat het 'uniek' en 'onvervangbaar' is. De staat is op basis van die wet verplicht met de eigenaar over de aankoop te onderhandelen.

Omdat de gesprekken tussen de eigenaresse en de staat niet tot overeenstemming leidden, ging de staat naar de rechter. Boerlage-Koenigs, dochter van kunstverzamelaar Franz Koenigs, vroeg aanvankelijk een bedrag van 10 miljoen gulden en later zelfs 14,5 miljoen, zo bleek gisteren tijdens de zitting. Zij baseerde zich daarbij op taxaties van experts van de veilinghuizen Sotheby's en Christie's in Londen. Die schatten de waarde eerst op 10 miljoen gulden en later op 14,5 miljoen. Hoe dat bedrag “uit de hoed van Sotheby's” was gekomen, was landsadvocaat mr. D. den Hertog absoluut onduidelijk. De Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK) kwam op 6,5 miljoen.

Den Hartog meende dat het de afgelopen maanden niet tot echte onderhandelingen is gekomen. Van een objectieve waardebepaling was volgens hem geen sprake. Binnen vier weken zullen de advocaat van de eigenaresse, mr. P. Russell, en Den Hertog ieder tenminste twee deskundigen noemen. De landsadvocaat denkt onder anderen aan de Parijse handelaar Warren Hopkins. De geselecteerde deskundigen moeten straks aan de rechtbank een bindend taxatiebedrag noemen. Als de staat het voor dat bedrag niet wil kopen, is de eigenares vrij het werk te veilen. Pas als een objectieve prijs is vastgesteld, kan de staat beoordelen of er voldoende geld is.