China en Rusland doen mee; Wereldwijd akkoord over banktoezicht

BAZEL, 9 APRIL. De rijke industrielanden en opkomende economieën, waaronder China en Rusland, hebben gisteren overeenstemming bereikt over een aantal principes voor verscherping van het toezicht op banken.

Met de invoering van verscherpte controles hopen de landen een internationale economische crisis, zoals de peso-crisis in Mexico eind 1994, te voorkomen.

In opdracht van de G10-landen (G7 plus onder andere Nederland) heeft een commissie van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) een lijst van vijfentwintig principes samengesteld. De maatregelen zijn tot stand gekomen na onderhandelingen met vrijwel alle deelnemende landen, de Wereldbank en het Internationaal Monetaire Fonds (IMF). Ze behelzen onder meer toezicht op bedrijfskredieten, extern accountantstoezicht, publicatie van gegevens, minimale kapitaaleisen en interne controles. De BIB onderstreept dat in veel gevallen aanvullende maatregelen nodig zijn wegens de uitzonderlijke risico's en omstandigheden in sommige landen.

Tot half juni kunnen de betrokken partijen commentaar geven op de voorstellen. Voor de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank eind september in Hongkong, wordt er een definitief document gepubliceerd, waarin de vijfentwintig principes en de eventuele voorstellen zijn uitgewerkt. De autoriteiten van de afzonderlijke landen moeten uiterlijk in oktober 1998 hun formele goedkeuring geven.

In een gesprek met de Herald Tribune commissievoorzitter Tommaso Padoa-Schioppa de overeenkomst alomvattend. “Er worden regelmatig akkoorden gesloten over allerlei aspecten van het particuliere bankwezen, maar dit pakket maatregelen behelst het hele leven rond een bankinstelling, vanaf de geboorte tot de dood, zeg maar de hele kringloop. Bovendien is dit de eerste keer dat alle landen en alle banken overeenstemming hebben bereikt over alomvattende maatregelen.”

Volgens Padoa-Schioppa zullen de richtlijnen deze zomer op een de G7-top deze zomer in Denver worden besproken door president Clinton en andere G7-leiders. De Italiaanse topfunctionaris verklaarde verder dat een samenwerking met het IMF noodzakelijk is bij de controle op de naleving van de regels.

De overeenkomst is het eerste concrete initiatief van de BIB, een overkoepelende organisatie van centrale banken van 's werelds rijkste landen, in de richting van andere economieën.