Britse Kerken hekelen verkiezingsprogramma's partijen

LONDEN, 9 APRIL. De Anglo-Ierse Raad van Kerken, de overkoepelende organisatie van elf christelijke geloofsgenootschappen, heeft zich gisteren in de Britse verkiezingsstrijd gestort met een aanval op de drie grote partijen.

Ze vinden dat de partijen de armen en werklozen de rug hebben toegekeerd in hun jacht op de gunst van de middenklasse. “Geen van de politieke partijen presenteert een programma dat veel reële hoop op verbetering biedt voor de mensen die het meest in nood zijn.”

Het lijvige rapport waarop de kerken deze conclusie baseren - 'Werkloosheid en de toekomst van werk' - is het grootste samenwerkingsproject in hun historie. In het verleden was het ondenkbaar geweest dat de Church of England, de staatskerk, in niet mis te verstane bewoordingen de Conservatieve partij zou hekelen. De Church of England heette ook wel 'de Conservatieve partij in gebed'.

De Conservatieve premier Major reageerde gisteren met irritatie op de inmenging van de kerken. Hij zei dat het rapport weliswaar “goed bedoeld” was maar “de plank volledig mis” sloeg. “Kijk maar eens hoe we het werkloosheidspercentage omlaag hebben gedreven”, verklaarde Major. “Kijk ook maar eens naar de werkloosheid op het Europese vasteland.” Labour legde het rapport uit als omarming van haar beleid omdat daarin een aantal suggesties worden gedaan die stroken met het partijprogramma, daarmee voorbijgaand aan de kritiek die de Raad van Kerken ook op Labour heeft.

“We zijn geschokt en bedroefd over de tegenstellingen waarop we zijn gestuit tussen aan de ene kant de bevoorrechte meerderheid en aan de andere kant de mensen die buitengesloten zijn”, noteert een kerkelijke werkgroep onder leiding van de bischop van Liverpool David Sheppard. “Waar we ook heengingen, we zagen toenemende rijkdom en toenemende armoe hand in hand gaan.” In het 298 pagina's tellende rapport constateren de kerken dat de grote partijen in de concurrentieslag om de kiezers allemaal lagere belasting beloven. “Als zovelen werkloos zijn en in armoede leven, is het verkeerd om voorrang te geven aan de wensen van mensen die toch al in een zekere welstand leven.” De kerken pleiten voor een intensief werkgelegenheidsprogramma dat twee miljard pond per jaar zou vergen. Ook willen ze invoering van een wettelijk minimumloon omdat “de zeer lage lonen die tegenwoordig worden aangeboden onrechtvaardig zijn en een belediging voor de menselijke waardigheid.” De kerken beschuldigen de regering ervan dat ze de werkloosheidscijfers kunstmatig laag houdt. Volgens de officiële cijfers heeft Groot-Brittannië 1,8 miljoen werkzoekenden. De kerken schatten het werkelijke aantal op 4,5 miljoen. Ze zeggen dat invaliden, langdurig zieken, alleenstaande ouders en mensen die onvrijwillig vervroegd met pensioen gaan in de overheidsstatistieken niet worden meegeteld.