Uitkering niet verhoogd; Kabinet houdt vast aan WIK-voorstel

DEN HAAG, 8 APRIL. Het kabinet is niet van plan het wetsvoorstel voor de Wet Inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) aan te passen.

Dat schrijven staatssecretaris Nuis van Cultuur en minister Melkert van Sociale Zaken in een nota die gisteren is verschenen.

In januari vroeg een Kamermeerderheid aan het kabinet kunstenaars een ruimere uitkering te geven dan is vastgelegd in de het wetsvoorstel. Op grond van de WIK krijgen kunstenaars maximaal vier jaar een uitkering van 60 procent van het bijstandsniveau. Daarbij mogen ze tot 115 procent van het minimumloon bijverdienen en hoeven ze niet te solliciteren.

Bij de schriftelijke inbreng van de Kamer in januari bleek dat de meeste partijen zich konden vinden in een aparte regeling voor kunstenaars. Ze vonden de hoogte van de uitkering echter te mager. D66 en CDA pleitten ervoor om de uitkering voor alle kunstenaars te verruimen naar 70 procent van het bijstandsniveau. Verder vroeg D66 om een haalbaarheidsonderzoek naar de gevolgen van een bijverdiennorm van 125 procent. De PvdA vond dat de uitkering in fases moet worden aangepast. Kunstenaars zouden in het eerste jaar bijvoorbeeld 90 procent van de bijstandsuitkering moeten krijgen en in het vierde 60 procent. Het kabinet gaat op geen van deze voorstellen in, omdat het niet mogelijk is ze budgettair neutraal te financieren, aldus de bewindslieden.

Kunstenbonden lieten eerder al weten het voorstel van het kabinet te mager te vinden. Zij wilden een basisbedrag van 75 procent van de bijstand, een hoger bij te verdienen bedrag, en een ruimere mogelijkheid om over een langere periode van de WIK gebruik te maken. Roel Mulder, directeur van het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars en een van de medebedenkers van de WIK, noemt het standpunt van het kabinet “heel teleurstellend”. Hij hoopt dat het kabinet in het debat nog op andere gedachten te brengen is.

Naar verwachting wordt de WIK na behandeling in de Tweede Kamer op 1 januari 1998 van kracht. Dat is een half jaar later dan de bedoeling was. Evaluatie vindt in 2001 plaats.