Spanjaarden bereiken breed sociaal akkoord

MADRID, 8 APRIL. Onderhandelaars van werkgevers en vakbonden in Spanje zijn gisteren tot overeenstemming gekomen over een herziening van de arbeidsvoorwaarden. Het akkoord, dat wordt gezien als een garantie voor de economische stabiliteit in Spanje, is door zowel de regering als de socialistische oppositie uiterst positief ontvangen.

Later vandaag zouden de bonden en werkgeversorgansiaties zich definitief uitspreken over de overeenkomsten. De herziening van de arbeidsvoorwaarden vormt een van de meest explosieve problemen waarmee de conservatieve regering van premier José María Aznar tot dusver kampte. Het gaat daarbij vooral om de dure ontslagprocedures die tot voor kort in Spanje regel waren. De regering hield zich de afgelopen maanden evenwel op de achtergrond en liet de sociale partners over een compromis onderhandelen.

Daar lijken de leiders van Spanjes grootste vakbonden UGT en CCOO en de werkgeversorgansaties CEOE en Cepyme in geslaagd. In het honderd pagina's tellende akkoord wordt de ontslagpremie die bedrijven aan hun werknemers moeten betalen aanzienlijk verminderd, hetgeen als een grote concessie van de vakbonden wordt beschouwd. De algemene arbeidstijdverkorting, een van de grootste struikelblokken in de onderhandelingen, is door de onderhandelaars voorlopig uitgesteld. Voorts is een nieuw, flexibeler arbeidscontract ontworpen dat veel van de tijdelijke contracten moet vervangen.

Vandaag komen de verschillende bonden en organisaties bijeen om de overeenkomst, die nu al is betiteld tot een “historisch pact”, te bespreken. Sommige werkgeversorgansaties lieten gisteren weten dat de beperking van de ontslagpremies hen nog niet ver genoeg ging. Of dit ook een reden zou zijn om het compromis te verwerpen werd evenwel niet duidelijk. De presentatie van de het akkoord wordt later deze week verwacht.

Het akkoord tussen bonden en werkgevers wordt in Spanje vooral gezien als een belangrijke randvoorwaarde voor het bereiken van de criteria tot toetreding tot de Europese Monetaire Unie. Juist gisteren werd bekend dat het inflatiecijfer voor februari van 2,5 procent inmiddels aan deze criteria voldoet. Het begrotingstekort Voor dit jaar stond al eerder op het niveau van de Europese vereisten.

De algemene positieve stemming in Spanje werd verder versterkt door een aanzienlijke reductie van de officiële werkloosheid. In de afgelopen maand daalde het aantal ingeschreven werkzoekenden met ruim 35.000 personen, hetgeen de Spaanse werkloosheid volgens de tellingen bij de arbeidsbureau's onder de 14 procent brengt. Ofschoon enquete-matige tellingen nog steeds een veel hogere werkloosheid laten zien, geldt dit als het laagste niveau van werkloosheid sinds 1982.