Omzet Gasunie stijgt 10 procent

GRONINGEN, 8 APRIL. De Nederlandse Gasunie heeft haar omzet vorig jaar met 10 procent zien stijgen tot 18,7 miljard gulden. In volume bedroeg de groei 13 procent, tot 93,8 miljard kubieke meter aardgas, vooral als gevolg van de koude winter. Dit blijkt uit het jaarverslag van Gasunie dat vandaag is gepubliceerd.

De bedrijfslasten bedroegen vorig jaar 896 miljoen gulden, tegen 924 miljoen in 1995. Het bedrijfsresultaat vóór belastingen steeg van 122 miljoen gulden in '95 naar 124 miljoen vorig jaar. Het netto resultaat van Gasunie is elk jaar gelijk: 80 miljoen gulden, ofwel 20 procent van het geplaatste aandelenkapitaal, conform een afspraak die bij de oprichting tussen de aandeelhouders: de Staat, Shell en Esso, is gemaakt. De rest van de winst wordt uitgekeerd aan maatschappen van de Staat met gasproducenten.

De gemiddelde opbrengstprijs per kubieke meter verkocht gas bedroeg vorig jaar 20 cent, tegen 20,5 cent in 1995. Toch is volgens de directie sprake van een “positieve prijsontwikkeling”, omdat in de opbrengstprijs voor 1995 een eenmalige nabetaling uit exportonderhandelingen was verwerkt.

Dit jaar is aardgas al aanzienlijk duurder als gevolg van de gestegen olieprijzen. Voor kleinverbruikers is de gasprijs gekoppeld aan de notering voor huisbrandolie, voor grootverbruikers aan die van stookolie. De mutaties worden met een vertraging van een half jaar doorberekend om plotselinge en veelvuldige prijsschommelingen als bij autobrandstoffen te voorkomen. Aan kleinverbruikers is per 1 januari al een gemiddelde prijsstijging van 2,5 cent per kubieke meter in rekening gebracht. Per 1 juli komt daar nog eens 2,5 cent bij. Het totale verwachte aanbod aan aardgas voor de komende 25 jaar is per 1 januari 1997 geraamd op 2.470 miljard kubieke meter, iets minder dan vorig jaar. In de volgende planperiode van 25 jaar verwacht het bedrijf een totale vraag in binnen- en buitenland van 2.040 miljard kubieke meter, zodat in 2022 nog een reserve van 430 miljard kubieke meter over is. Intussen zal Gasunie meer gaan importeren om activiteiten als gashandelaar in West-Europa te ontwikkelen.

In dat kader is vorig jaar een contract met de Russische maatschappij Gazprom gesloten voor de import van 84 miljard kubieke meter over een periode van 20 jaar, te beginnen in 2001. Dit jaar wordt een produktie uit Nederlandse velden van ongeveer 76 miljard kubieke meter voorzien, en een import van 4 miljard kubieke meter. In 2020 zal volgens het Plan van gasafzet de Nederlandse produktie dalen tot 52 miljard kubieke meter en de import toenemen tot 11 miljard kubieke meter.

Gasunie is er vorig jaar en afgelopen winter ondanks recordleveringen op koude dagen in geslaagd de leveringszekerheid op peil te houden, mede door gebruik te maken van een nieuwe ondergrondse opslagvoorziening in Grijpskerk. Op 26 januari 1996 werd een recordverkoop van 545 miljoen kubieke meter geboekt. Volgende winter rekent het bedrijf erop ook de ondergrondse bergingen in Langeloo en Alkmaar in gebruik te hebben. Daarin wordt 's zomers gas onder druk opgeslagen, dat in de winter snel geproduceerd kan worden.

Volgens directievoorzitter drs. G. Verberg is de druk van derden op de binnenlandse marktpositie van Gasunie, mede als gevolg van de liberalisering van de Europese markt, vorig jaar toegenomen. Het bedrijf houdt rekening met een verlies van marktaandeel van zo'n 15 à 20 procent, en biedt kopers van buitenlands gas service voor transport en behandeling van de gas aan. Vanaf eind 1998 zal Gasunie daartoe via België ook Brits gas importeren.

Tegenover de gestegen totale gasafzet in het binnenland en de exportlanden Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland en Italië, stond een aanzienlijk lagere verkoop aan elektriciteitscentrales in Nederland. Die daling is te wijten aan de toename van het aantal kleine warmte/krachtcentrales (stroom en warmte) en de inzet van Noors gas in de nieuwe Eemscentrale die vandaag officieel is geopend.

Gasunie streeft naar een hogere binnenlandse afzet door consumenten ertoe te bewegen meer gas in plaats van elektriciteit te gebruiken, voor onder andere wasdrogers. De bedoeling is dat in ieder huis en bedrijf 'gasstopcontacten' worden gemonteerd, die zijn aangesloten op flexibele kunststof leidingen. Dat systeem is vorig jaar geïntroduceerd in 62 woningen in Helmond. Wasdrogers die op aardgas werken worden al veel toegepast in de Verenigde Staten, Engeland en Japan en geven een energiebesparing van 30 tot 40 procent. Ook kunnen huishoudens en kleine bedrijven samen een mini-warmte/krachtcentrale installeren die voor elektriciteitsopwekking en ruimteverwarming zorgt en een energiebesparing van 20 procent oplevert.