Islam

De Egyptische regering dringt er bij de EU op aan dat ze actie onderneemt voor een beter imago van de islam (NRC HANDELSBLAD, 29 maart). Als geëigend middel geeft de Egyptische regering op: verbod op vertoning van films die haar onwelgevallig zijn. Censuur in West-Europa dus.

Nu lijkt een dergelijke actie mij op zichzelf al heel erg negatief voor het imago van de islam. Maar er is meer. Wie problemen heeft met zijn imago moet daar zelf wat aan doen. Van andere kan men hooguit verlangen dat er wordt opgetreden tegen leugens en laster. De Egyptische regering had het imago van de islam bijvoorbeeld kunnen verbeteren door meer ruggegraat te tonen in conflict met de Al Ahzar in de zaak-Abu Zeid, de hoogleraar die nu in Nederland werkt. Verder kunnen moslimlanden het imago van de islam aanzienlijk verbeteren door niet alleen aan joden en christenen de beschermde doch ondergeschikte dhimma-status te geven, maar door ook in hun landen polytheïsme toe te staan, en, nog belangrijker, moslims toe te gaan van hun geloof af te vallen. Zolang dit niet gerealiseerd is, zal het imago van de islam nog wel slecht blijven, en is de opmerking waarmee het bericht eindigt: “dat de boodschap van de islam er een is van tolerantie” een regelrechte gotspe.