Coöperatie Coberco boert iets minder

De omzet van zuivelcoöperatie Coberco is in 1996 met 60 miljoen gulden gedaald tot 3,7 miljard gulden. Daardoor daalt de melkprijs voor de aangesloten boeren met 1,60 gulden per honderd kilogram tot 75,05 gulden. De melkprijs is bij zuivelcoöperaties de belangrijkste maat voor de winstgevendheid.

Met de prijs voor 1996 blijft de oostelijke coöperatie iets onder het bedrag dat de zuidelijke concurrent Campina-Melkunie haar leden over het afgelopen jaar heeft kunnen betalen (75,93 gulden). De melkprijs bij de derde grote zuivelcoöperatie, Friesland Dairy Foods, lag in 1995 op 76,66 gulden per 100 kilo. Voor vorig jaar is de melkprijs nog niet bepaald.

De omzetdaling van vorig jaar is volgens Coberco te wijten aan lagere opbrengstprijzen voor kaas, melkpoeder, weipoeder en boter. Daar stond een stijging van de bedrijfslasten tegenover van 51 miljoen tot 1.915 miljoen gulden. Grondstoffen en verpakkingsmateriaal werden duurder. De personeelskosten daalden echter met 31 miljoen gulden, ofwel 9 procent, mede als gevolg van een inkrimping van het (Nederlands) personeelsbestand met 625 mensen tot 2525 medewerkers.

De Coberco-divisies Riedel (frisdranken) en Madibic (onder andere spuitbussen) realiseerden wel omzetgroei. Door de overname van de dagverse zuivelactiviteiten van Friesland Dairy Foods wordt in 1997 een additionele omzet van tweehonderd miljoen gulden verwacht.

Coberco heeft in 1996 flink geïnvesteerd (113 miljoen gulden). Het balanstotaal van de coöperatie als geheel steeg met 29 miljoen tot 1.344 miljoen gulden. Het bedrijf heeft over 1996 12 miljoen gulden aan de reserves toegevoegd, evenveel als in 1995.