Akkoord over korter werken bij Akzo Nobel

ROTTERDAM, 8 APRIL. De werknemers van Akzo Nobel Nederland kunnen per 1 juli zelf kiezen of ze gemiddeld 38 of 36 uur per week gaan werken. De werknemers krijgen acht extra ATV-dagen, die ze kunnen terugverkopen aan Akzo Nobel.

Wie alles verkoopt, krijgt hiervoor 3,2 procent extra loon. Wie de acht vrije dagen door de onderneming laat inroosteren, krijgt vier extra dagen als bonus. Dat hebben Akzo Nobel en de vakbonden vanmorgen afgesproken.

Zowel het chemieconcern als de Industriebonden FNV en CNV toonden zich enthousiast over het bereikte resultaat. “Hiermee (is) de 36-urige werkweek bij Akzo Nobel veilig gesteld. Bovendien hebben de afspraken een positief effect op de werkgelegenheid”, aldus B. Roodhuizen, onderhandelaar voor de Industriebond FNV.

Directeur arbeidszaken R. de Leij van Akzo Nobel is vooral blij dat de arbeidsduurverkorting een minder dwingend karakter heeft gekregen en dat de onderneming de mogelijkheid van inroostering heeft gekregen.

De besprekingen bij Akzo Nobel vloeiden voort uit de CAO van 1995, waarin vakbonden en onderneming overeenkwamen per 1 juli 1997 een 36-urige werkweek in te voeren. Voorwaarde was dat eerst anderhalf jaar zou worden geëxperimenteerd met de kortere werkweek, in combinatie met flexibeler inroostering, en dat uit de experimenten zou blijken dat bedrijfsvoering noch werkgelegenheid zouden worden geschaad door de arbeidsduurverkorting.

Hoewel begin dit jaar bleek dat aan die voorwaarden was voldaan, wilde Akzo Nobel toch af van de afspraken. De onderneming stelde de bonden vorige maand voor de werkweek op 38 uur te houden en werknemers individueel het recht te geven naar 36 uur te gaan. De bonden voor hoger en middelbaar personeel VHP Akzo Nobel en de Unie konden hiermee akkoord gaan, de industriebonden reageerden boos en eisten dat Akzo Nobel zich aan de afspraak zou houden.

Uiteindelijk hebben de industriebonden zelf gisteren een voorstel ingediend waarin alle partijen zich konden vinden: daarbij gaan alle werknemers (met uitzondering van de vierduizend man in vijfploegendienst die een 33-urige werkweek hebben) terug van gemiddeld 38 naar 36 uur, maar krijgen ze het recht de acht extra vrije dagen om te zetten in loon.

De onderhandelingen bij Akzo Nobel werden ook door de politiek nauwlettend gevolgd. Premier Kok zei twee weken geleden “buitengewoon bezorgd” te zijn door de ontwikkelingen bij Akzo Nobel, waar arbeidstijdverkorting zou worden afgekocht met een flinke loonsverhoging. Akzo Nobel-directeur De Leij liet vanmorgen doorschemeren niet gelukkig te zijn geweest met die kritiek: “Ik vond die waarschuwing minder gepast, zeker gezien de sfeer van het overleg.”