Tilburg kampt met benoeming burgemeester

DEN HAAG, 7 APRIL. De selectie van een nieuwe burgemeester van Tilburg is uitgemond in een 'onmogelijke procedure'. Dat schrijven twee leden van de vertrouwenscommissie die adviseert over de opvolging van burgemeester Brokx in een brief aan de 'paarse' Tweede-Kamerfracties.

Zij hekelen verder de rol van het CDA, vanouds de dominante partij in de Brabantse industriestad. “De namen van de kandidaten circuleerden in de pers nog voordat ze bij de vertrouwenscommssie bekend waren”, schrijven de fractievoorzitters van PvdA en D66, H. van Deijk en H. Dieteren, in de brief die mede is ondertekend door de VVD. En: “Direct na het eerste overleg van de vertrouwenscommissie met de Commissaris van de Koningin over de kandidaten, bleek het lijstje van uit te nodigen kandidaten in CDA-kring al bekend.”

De meestgenoemde kandidaten voor het burgemeesterschap van Tilburg zijn CDA-Kamerlid Van Rooy en oud-FNV-voorzitter Stekelenburg. Alleen Stekelenburg heeft zijn kandidatuur bevestigd. De vertrouwenscommissie heeft enkele weken geleden vertrouwelijk advies uitgebracht. Het kabinet beslist binnenkort. Maar PvdA en D66 vinden dat zij mee hebben gedaan aan een “onmogelijke procedure”.

De brief werpt opnieuw vragen op over de manier waarop burgemeesters en Commissarissen van de koningin worden benoemd. Burgemeester Brokx werd in 1988 benoemd zonder dat hij op het lijstje van de vertrouwenscommissie voorkwam. Naar aanleiding daarvan hebben de VVD en SP in Tilburg deze keer bedankt voor het lidmaatschap van de vertrouwenscommissie.

De Tilburgse fractievoorzitters vragen 'Den Haag' de procedures rond de benoeming van burgemeesters te verbeteren. Zo zou de politieke kleur van de gewenste kandidaat van te voren bekend moeten zijn als daar afspraken over zijn gemaakt.

Een tweede probleem is volgens de briefschrijvers de houding van het CDA. De christendemocraten zouden zich binnen de commissie stelselmatig sterk maken voor louter en alleen één kandidaat: die van het CDA zelf. “Dat is in strijd met alle afspraken”, zei vanmorgen D66-fractievoorzitter Dieteren voor het Radio 1 Journaal.