THE ECONOMIST

Opnieuw lovende woorden voor het 'Nederlandse model' in The Economist. Met een knipoog naar de slogans bij de Britse verkiezingen beschrijft het blad onder de titel 'Europe isn't working' de treurige situatie op de Europese arbeidsmarkt. Een uitzondering wordt gemaakt voor Nederland.

Waarom slagen Europese regeringen er niet in adequate maatregelen te nemen? Het ligt aan de Europese politiek, schrijft The Economist. De wettelijke bescherming van werknemers maakt de kosten van ontslag zeer hoog met als gevolg dat bedrijven nauwelijks nieuwe mensen durven aan te nemen. Tegelijkertijd bevoordeelt deze situatie de positie van degenen die al aan het werk zijn. Zij hebben bij onderhandelingen over hun arbeidsvoorwaarden een extra sterke positie omdat ze zo moeilijk kunnen worden ontslagen. Toch is de enige oplossing voor de werkloosheid volgens het blad het verlagen van de arbeidskosten. De Economist stelt hierbij Nederland ten voorbeeld.