Haagse politie stuurt Turken en Koerden terug

DEN HAAG, 7 APRIL. Uit vrees voor gewelddadige confrontaties tussen Turken en Koerden heeft de Haagse politie gisteren op de toegangswegen naar de stad enkele honderden mensen teruggestuurd die op weg waren naar een, overigens afgelaste, demonstratie. Het CDA zal morgen in de Tweede Kamer vragen stellen over de werkwijze van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) inzake het Turks-Koerdische geschil in Nederland.

De politie stuurde de automobilisten terug op op grond van een noodverordening, die burgemeester W. Deetman voor het weekeinde had afgekondigd. De burgemeester wilde hiermee wanordelijkheden voorkomen in de nasleep van de brand in de Haagse Schilderswijk twee weken geleden. De noodverordening is vanmorgen weer ingetrokken. Alle wegen naar Den Haag waren afgezet door politiemensen en leden van de mobiele eenheid. Vlak voor Den Haag werden alle auto's één voor één gescreend. Mensen met een 'mediterraan' uiterlijk kregen te horen dat er een demonstratieverbod was ingesteld. De politie sommeerde hen rechtsomkeert te maken.

Ook in de buurt van Groenlo werden dit weekeinde voertuigen gecontroleerd. Drie bussen met Koerdische reizigers uit Duitsland, die op weg waren naar een manifestatie in Hengelo, werden tegengehouden omdat de politie bang was dat zij zouden doorrijden naar Den Haag. Toen de politie de bussen terugstuurde naar Duitsland, gingen de passagiers demonstratief op de rijksweg zitten.

Sinds enkele weken is het onder de in Nederland wonende Turken onrustig. Vorige week woensdagavond, na de voetbalwedstrijd Turkije-Nederland, gingen Turken en Koerden met elkaar op de vuist in Arnhem en Den Haag. Vrijdagavond braken er gevechten uit tussen Koerdische en Turkse jongeren tijdens een concert in Schiedam.

De Tweede-Kamerfractie van het CDA heeft zijn bezorgdheid geuit over de werkwijze van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) inzake het Turks-Koerdische geschil in Nederland. Verantwoordelijk minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) moet morgen in de Tweede Kamer uitleggen waarom de BVD de activiteiten van Turken en Koerden “blijkbaar onvoldoende in de gaten heeft gehouden”, aldus het Kamerlid Verhagen. De CDA'er vindt de recente confrontaties tussen Turken en Koerden een bedreiging voor de binnenlandse veiligheid. Hij is verbaasd dat de politie “onvoorbereid” was. “Ik vind het onacceptabel als dat conflict op Nederlands grondgebied wordt uitgevochten”, aldus Verhagen. Volgens hem heeft Nederland wel een aanleiding gegeven door enkele jaren geleden de oprichting van een Koerdisch parlement-in-ballingschap in Nederland mogelijk te maken. “Toen hebben we het Turks-Koerdische geschil binnengehaald.”

Dijkstal zei zaterdag op de partijbijeenkomst van de VVD in Ede dat Nederland zijn verantwoordelijkheid zal nemen als de spanningen tussen Koerden en Turken in Nederland opnieuw tot ongeregeldheden leiden. Hij zei te vrezen dat de conflicten uit Turkije in Nederland worden “geïmporteerd”.

Pagina 3: NCB wil 'keihard optreden' tegen extremistische groepen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat binnenkort met de Duitse collega's praten om te kijken hoe de daar opgebouwde kennis over de Turks-Koerdische spanningen in Nederland kan worden toegepast. In Duitsland zijn in het verleden aanslagen door de Koerdische PKK gepleegd. In Nederland gingen dit weekeinde stemmen op om organisaties als de PKK te verbieden. Directeur Akel van het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) raadde in een uitzending van de Wereldomroep minister Dijkstal aan in de toekomst “keihard op te treden” tegen extremistische groeperingen. Akel noemde het onwaarschijnlijk dat de brandstichting in de Haagse Schilderswijk het werk is van een extremistische organisatie. De dader moet volgens hem eerder in racistische kringen worden gezocht.

VVD-leider Bolkestein koppelde zaterdag de ongeregeldheden van de afgelopen week aan zijn bezwaren tegen een eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie. In een toespraak tot een partijvergadering in Ede, die van tevoren op papier was verspreid, zei hij dat toetreding van Turkije tot de EU 'het einde van de Unie' zou betekenen, onder andere omdat Turkije geen deel heeft gehad aan de “grote formatieve gebeurtenissen van de Europese geschiedenis”.

Desgevraagd voegde de liberale voorman daar nog aan toe dat Turkije een 'grote bevolking' heeft, op wie de de welvarende staten een 'aanzuigende werking' zouden hebben. Refererend aan de vechtpartijen tussen Turken en Koerden van afgelopen week, waarschuwde hij net als Dijkstal tegen 'de politieke problemen die je importeert' als gevolg van het vrije verkeer van personen dat binnen de EU geldt. De opvattingen van Bolkestein zijn in tegenspraak met het regeringsstandpunt, dat luidt dat Turkije lid kan worden als het aan de strenge voorwaarden van de EU voldoet.

De VVD-leider hekelde ook het optreden van de Turkse regering, die vorige week een delegatie naar Den Haag stuurde om opheldering te vragen over de brand in de Schilderswijk. “Het is werkelijk een gotspe dat men zich zo in Nederlandse zaken mengt”, aldus Bolkestein. Hij verwees naar het mensenrechtenbeleid in Turkije, dat volgens hem nog veel te wensen overlaat. De brandstichting in Den Haag is volgens Bolkestein geen racistische aanslag, zoals de Turkse regering lijkt te denken, maar een criminele daad.

Het CDA vraagt morgen een brief van de regering over de opvattingen van Bolkestein. “Wederom (na het NAVO-debat over uitbreiding, red.) heeft de VVD-partijleider buiten de Kamer om een standpunt ingenomen dat op gespannen voet staat met het regeringsbeleid. Wij willen opheldering van de regering over het hinderlijk voor de voeten lopen door de politieke leider van een coalitiegenoot”, aldus CDA-woordvoeder Verhagen.

Woordvoerder Van Traa (PvdA): “Ik heb er niets op tegen als iemand zijn standpunt over een mogelijk lidmaatschap van Turkije van de EU helder uiteenzet. Maar ik maak bezwaar als Bolkestein de zaak toch weer via de band speelt. Het is wel populair en misschien levert het stemmen op maar het is niet goed dergelijke uitspraken over Turkije met bepaalde bijgedachten op dit moment zo te doen.” Minister Melkert (Sociale Zaken) noemde de uitpraken van Bolkestein “zeer ongepast op dit moeilijke moment. Je kunt je mening hebben maar een politicus heeft ook een bredere, maatschappelijke verantwoordelijkheid”.

Twaalf Nederlanders, onder wie FNV-bestuurders, politici en een advocaat hebben het Turkse PvdA-raadslid Faiz Yerlibuçak uit Beverwijk beschuldigd banden te hebben met de extreem-rechtse Turkse groepering Grijze Wolven. De groep heeft de zaak aanhangig gemaakt bij de plaatselijke PvdA-afdeling. Ze zijn in actie gekomen op basis van “aanhoudende en zeer brede geluiden” uit de Turkse gemeenschap, zo stelt advocaat J. Fischer in Beverwijk, die tot de groep van twaalf behoort. Vorig jaar kwamen de eerste geluiden uit de Turkse gemeenschap dat Yerlibuçak banden met extreem-rechts zou onderhouden. Daarop is in februari van dit jaar een gesprek belegd met vertegenwoordigers van de PvdA in Beverwijk. Ze stelden een onderzoek in, dat niets zou hebben hebben opgeleverd.